fbpx

Lokalplan

Naturen i fokus for nyt boligområde

Lokalplan for området mellem Fyrrevej og Hybenvej blev vedtaget af Hjørring Kommunes byråd den 29. maj 2019.

Find materialet her:

Lokalplan 707.1100-L04 – Blandet boligområde mellem Fyrrevej og Hybenvej, Tversted

Kommuneplan 2016, tillæg 27

Dronefoto Tversted
Dronefoto. Klik for at se større. 

Projektet har med baggrund i lokalplanens rækkefølgebestemmelse 4 faser.

Størstedelen af området udlægges til helårsboliger uden bopælspligt (åben-lav), der udbydes i hht. rækkefølgebestemmelsen.

En mindre del mod nord vest udlægges til flerbolig bebyggelse (tæt-lav) men med mulighed for at der i stedet etableres byggegrunde i en fase 3. Her er det oplagt at kigge på projekter for alternative boligformer.

For ejendommen Kolonien giver lokalplanen mulighed for alternativer i forhold til udnyttelse. Planen er at den udstykkes med et grundareal på ca. 4.000 m2. Vi hører gerne fra interesserede.

Kolonien
Kolonien.  Klik på billedet for at se større