Køb og købertryghed

Tryghed når du køber

Byggeriet har været under tilsyn af et rådgivnede ingeniørfirma, der som bygherrerådgiver fulgte byggeriet fra start til slut.

For byggeriet er der tegnet en 10-årig byggeskadeforsikring.

Inden overtagelsen gennemgår vi grundigt boligen sammen med køber, så alt kan registreres og være udført på afleveringsdagen samt sikre, at alt er i den kvalitet, som der er aftalt. 1 år efter opførelsen gennemgår vi boligen for at se, om noget er opstået, som skal udbedres. Ligeledes bliver der afholdt eftersyn efter 5 år. Der er fra hovedentreprenøren tegnet sædvanlig AB92 forsikring.

Betaling, berigtigelse og omkostninger

Omkostninger ved handlen deles mellem parterne, således at registreringsafgift til skøde (tinglysningsafgift) betales af køber, medens udgifter til handlens berigtigelse, herunder tinglysning af skøde, refusionsopgørelse m.v. afholdes af sælger. Handlen berigtiges af sælgers autoriserede advokat.

Kontakt for køb

Salg af ejerlejlighederne på Tannisbugtvej 90 sker via Advokatfirma Velling Nichol, registreret ejendomsformidler. Kontakt Charlotte Velling Nichol på telefon +45 51216074 for information og fremvisning.