Ejerforening

Der etableres en ejerforening for de fem ejerlejligheder.

Foreningens vedtægter vedtages endeligt på den stiftende generalforssamling.

Ejerforeningen afholder omkostningerne til forsikring, udendørs renholdelse, udendørs belysning mv.

Udkast til vedtægter og budget er del af salgsmaterialet.